W dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Wydarzenie organizowane jest co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

·         Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju

·         Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

·         Marszałek Województwa Małopolskiego

·         Prezydent Miasta Krakowa

·         Polski Komitetu do spraw UNESCO

·         Prezes Polskiego Narodowego Komitetu Błękitnej Tarczy

·         Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Magazyn „W Akcji” jest patronem medialnym wydarzenia.

Skrócony program konferencji:

20 września (środa) – sesja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25)

Przyjazd uczestników – do godz. 14.00, otwarcie konferencji

 

14.20-19.10 – SESJA I: wykłady w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

-       referat wprowadzający – bezpieczeństwa zabytków w RP

-       ochrona narodowego zasobu bibliotecznego

-       ewakuacja osób i zbiorów

-       przygotowanie obiektów zabytkowych do sytuacji kryzysowych

 

21 września (czwartek)

9.30-11.30 – SESJA II: wykłady i warsztaty

-       wpływ barier architektonicznych i układu urbanistycznego na organizację działań ratowniczo gaśniczych w zabytkowej infrastrukturze  miejskiej o wysokich walorach kulturowych

-       zabezpieczenie obiektu sakralnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

-       wybrane aspekty ochrony zabytkowych obiektów sakralnych

-       wprowadzenie do ćwiczeń

12.40-13.40 – SESJA III: ćwiczenia „Pożar kościoła” - Kościół Mariacki w Krakowie (Rynek Główny – Plac Mariacki 5)

 

22 września (piątek) - warsztaty i wykłady w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18, Kraków)

10.00-13.50 – SESJA IV

-             wybrane aspekty interwencyjnej ewakuacji zbiorów

-             wybrane aspekty prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych – warunki ewakuacji, wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe

-             ryzyka związane z przemieszczaniem dzieł sztuki

-             podejście strategiczne jako nowoczesne narzędzie do oceny i poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych – sposoby zastosowania

-             specyfika organizacji tzw." Ćwiczeń na obiekcie" w odniesieniu do obiektów o wysokich walorach kulturowych

-             przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji
w obiekcie zabytkowym

-             aspekty konserwacji zabytków w sytuacji zniszczeń spowodowanych zagrożeniami lub akcjami ratowniczymi

-             poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynkach zabytkowych będących pod nadzorem konserwatorskim”

W trakcie konferencji odbędzie się posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Termin przesyłania kart zgłoszeń oraz dokonywania wpłat upływa w dniu 8 września 2017 r.    (karta zgłoszenia do pobrania tutaj  - kliknij).

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij