Stosowane dziś zabezpieczenia coraz skuteczniej uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożarów, a dzięki odpowiednio dobranym oddzieleniom przeciwpożarowym, ogień zostaje za drzwiami.

Podczas pożaru ogromną rolę odgrywają nie tylko czujniki, które jako pierwsze sygnalizują niepokojące zdarzenie, ale także inne elementy systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednym z nich są drzwi przeciwpożarowe, które powinny spełniać niezbędne wymagania techniczne. Odpowiednio dobrane i właściwie zamontowane drzwi ppoż., umożliwiają przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. To dzięki nim osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogą opuścić niebezpieczny teren i znaleźć się na drodze ewakuacyjnej szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłych drzwi. Zasadniczą funkcją drzwi ppoż. jest wydzielenie dwóch stref – bezpiecznej i tej, na której może rozprzestrzeniać się ogień. 

Przy wyborze drzwi do budynku, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na klasę ich wytrzymałości. Klasa ta świadczy o odporności na uderzenia. Najczęściej stosowanymi oddzieleniami są̨ drzwi klasy 3 i 4. Pierwsza z nich zalecana jest przez ZUAT (Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych) do budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (m.in. duże biura, urzędy, szkoły, szpitale, hotele, budynki zamieszkania zbiorowego). Natomiast klasa 4 zalecana jest do budynków użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (m.in. dworce kolejowe i autobusowe, super- i hipermarkety, kina, teatry).

Poza klasą wytrzymałości należy mieć także na uwadze parametr trwałości mechanicznej, który określa wytrzymałość drzwi na liczbę cykli otwierania i zamykania. Tam, gdzie drzwi są często używane, warto wyspecyfikować́ minimum 6 klasę trwałości mechanicznej, co odpowiada dwustu tysiącom cykli. Najwyższy parametr trwałości mechanicznej (klasa 8) wystarcza na milion cykli.

Następnym krokiem przy doborze właściwych drzwi, powinno być określenie ich odporności ogniowej. Na etapie projektowania jest to bardzo ważny punkt, ponieważ od klasy odporności ogniowej zależy m.in. grubość skrzydła. Im dłuższy jest czas, podczas którego drzwi powinny wytrzymać́ w warunkach pożaru, tym grubsze jest ich skrzydło. Najczęściej klasa odporności ogniowej drzwi stanowi około połowę̨ szczelności i izolacyjności ogniowej EI ściany. Szczegółowe wymogi w tej kwestii określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od wyboru tych elementów może zależeć życie lub zdrowie wielu osób, dlatego testuje się je w bardzo rygorystycznych warunkach. Badanie odporności ogniowej drzwi i bram przeprowadza się w temperaturze sięgającej nawet 1000°C. 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij