W dniach 23–24 października w Olsztynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”, zorganizowana przez tamtejszy oddział SITP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie.

Jubileuszowej edycji konferencji towarzyszyła rekordowa frekwencja. Blisko 200 osób z całego kraju zdecydowało się wziąć udział w imprezie, która cieszy się już w kraju swoją renomą. Oprócz rzeczoznawców i prewentystów, udział w konferencji biorą od początku również funkcjonariusze straży związani z pionem szkoleniowym oraz operacyjnym i tak było również tym razem. Stała już formuła, tj. dzień wykładów teoretycznych oraz dzień pokazów praktycznych przyciągają szerokie grono, oferując coś interesującego dla każdego z uczestników.

Konferencję rozpoczęło przemówienie przywitalne prezesa zarządu oddziału SITP  w Olsztynie kolegi Mariusza Klemańskiego, po którym współgospodarz, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz otworzył konferencję.

Dr Dorota Brzezińska z Politechniki Łódzkiej wygłosiła prelekcję „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków – nowa metoda oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego”. Skupiła się na zaprezentowaniu zaproponowanej przez Paula Bryanta z Wielkiej Brytanii matrycy celów strategii pożarowej. Metoda opiera się na graficznym prezentowaniu aspektów poziomu ochrony przeciwpożarowej i wyborze optymalnego wariantu dla konkretnego budynku.

Paul Bryant, brytyjski rzeczoznawca i autor książki o wspomnianej metodzie wygłosił referat pt. „Strategie ochrony przeciwpożarowej – lekcje z największych pożarów”. Skupił się na niedawnym pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie, w którym, według zakończonego niedawno dochodzenia, życie straciło 71 osób. Analizując przebieg zdarzenia, prelegent demonstrował zastosowanie jego metody, wspomnianych już strategii do oceny zabezpieczenia budynku przed wystąpieniem pożaru

Kontynuacją tematu było wystąpienie Marii Dreger ze Stowarzyszenia Nie Igraj z Ogniem, która przedstawiła zagadnienie „Rozprzestrzeniania pożaru przez energooszczędne elewacje”. Wspomniała trend upowszechnienia materiałów pochodzenia sztucznego w codziennym użytku, w tym również w budownictwie i wynikające z tego problemy powodowane zbyt wolną adaptacją istniejących przepisów do zmieniających się warunków.

W kolejnym wykładzie sponsorowanym przez firmę Aereco Wentylacja, dr Dorota Brzezińska przybliżyła problematykę „Projektowania systemów wentylacji pożarowej w  garażach po nowelizacji przepisów”.

Po krótkiej przerwie można było wysłuchać prezentacji w wykonaniu Geoffa Howarda z brytyjskiej firmy Angloco oraz Piotra Kumóra z Mist-Tech Sp. z o. o.. Panowie opowiedzieli o tym, jak polskie rozwiązania techniczne w postaci urządzeń mgłowych dla strażaków wdrażane są na terenie Wielkiej Brytanii. Analiza zmieniających się warunków funkcjonowania brytyjskiego rynku pojazdów ratowniczych pozwoliła na wykazanie okoliczności występującego trendu wprowadzania lekkich samochodów szybkiego reagowania, a przybliżenie technologii gaszenia pożarów mgłą wodną dało pogląd na skuteczność i zasadność stosowania proponowanych przez Mist-Tech Sp. z o. o. rozwiązań – lancy oraz prądownicy mgłowej na średnie ciśnienie (ok. 25 bar).

W kolejnym wystąpieniu Pan Christian Pehl (Niemcy) reprezentujący firmę FLIR opowiedział o rozwoju wykorzystania termowizji w działaniach interwencyjnych straży pożarnych. Termowizja staje się „szóstym zmysłem” – zmysłem widzenia przy braku widoczności. Ciekawą puentą było pokazanie rozwijanej wizji wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych na miejscu zdarzenia poprzez współpracę urządzeń osobistych, urządzeń mocowanych na dronach i stacjonarnych trójnogach, a także poprzez strumieniowanie danych na żywo do punktów dowodzenia lub przez Internet do dowolnego miejsca na świecie.

Zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele CTIF – prezydent Tore Eriksson (Szwecja) i Wiceprezydent Ole Hansen (Norwegia) zaprezentowali działalność CTIF ukierunkowaną na unifikację podejścia do tematyki gaszenia pożarów wewnętrznych na arenie międzynarodowej, a także poruszyli temat bezpieczeństwa strażaków podczas akcji związanych z niewielkimi samolotami pasażerskimi. Zapowiedzieli też m.in. chęć utworzenia komórki w CTIF zajmującej się tematyką zwalczania pożarów wewnętrznych i szkolenia w tej dziedzinie.

Pani st. kpt. Łucja Rozwadowska z SA PSP w Krakowie przybliżyła zebranym problematykę zagrożenia wybuchem w trakcie prowadzenia działań w pożarach wewnętrznych. W swoim wystąpieniu poruszyła kwestie związane z zagrożeniem wynikającym z palności dymu, obecności cieczy palnych czy też pyłu w środowisku pożaru. Wykład został dodatkowo uatrakcyjniony demonstracją wybuchu mieszanin o różnym stężeniu w specjalnym stanowisku zwanym „Akwarium Giselssona”.

W ostatniej części konferencji prelegent ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski – referował temat dynamiki rozwoju pożarów w tunelach, omawiając stan obecny oraz perspektywy. Ilustrowana przykładami prawdziwych zdarzeń, badań pożarowych oraz symulacji komputerowych prezentacja skupiła się na aspektach takich jak: dynamika rozwoju pożaru, podstawowe funkcje legislacji ochrony ppoż. w tunelach, przyjęte metody zwalczania tego rodzaju pożarów czy znaczenie poprawnie zaprojektowanych systemów wentylacji.

Tradycyjnie już pierwszy dzień konferencji zakończył swoim wykładem mł. bryg. Szymon Kokot-Góra, wiceprezes olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia, który swe wystąpienie poświęcił tematyce szkolenia z użyciem ognia i problematyce transferu wiedzy oraz umiejętności ze szkoleń do działań operacyjnych. W swej prezentacji omówił kwestie związane z teorią edukacji i problematyką nauczania praktycznego zawodu osób dorosłych, nawiązał do zagadnienia symulacji w procesie budowania kompetencji i jej aspektów wierności funkcjonalnej oraz fizycznej w odzwierciedleniu realnych zjawisk.

Drugiego dnia konferencji odbyły się pokazy praktyczne, zrealizowane w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Firma OLC FIRE wraz z instruktorami ze stowarzyszenia cfbt.pl wykonała ćwiczenie pokazowe podejścia do płonącego zbiornika z LPG w trakcie pożaru strumieniowego z wyciekiem fazy ciekłej. Spektakularne ćwiczenie komentowane było na bieżąco przez system nagłośnienia, a uczestnicy mieli możliwość obserwacji z wykorzystaniem kamer dostarczonych przez firmę FLIR (w tym kamery na dronie).

W kolejnej części firma Mist-Tech zaprezentowała swoje urządzenia mgłowe o szerokim zastosowaniu. Pokazywano gaszenie pożaru samochodu za pomocą mgły wodnej, tacy z paliwem, pożaru ukrytego z wykorzystaniem atrapy poddasza oraz pomieszczenia po rozgorzeniu przez otwór w ścianie. Oprzyrządowanie w postaci termopar z wyświetlaczem oraz kamer termowizyjnych wyświetlających obraz na ekranie a także komentarz organizatorów pozwoliły uczestnikom na dogłębniejszą analizę prezentowanych rozwiązań.

Tak przebiegła piąta olsztyńska konferencja, będąca już rozpoznawalnym eventem w kalendarzu imprez organizowanych przez SITP. Wypada dodać, że wydarzenie poza walorami edukacyjnymi stało się również miejscem ważnych spotkań i wymiany poglądów oraz prezentacji ciekawych nowinek technicznych. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje.

Magazyn „W Akcji” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Autor: Szymon Kokot-Góra

Zdjęcia: Piotr Zwarycz, obiektiv.com

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij