III Konferencja Naukowa KSWSiA - W Akcji

Zapraszamy na III Konferencję Naukową Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. funkcjonowania KSWSiA w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami, która odbędzie się 12-13.04.2018 r. w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym.

III Konferencja zostanie poświęcona tematowi: "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami" Program będzie obejmował następujące zagadnienia:

-Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne;

- Rola i misja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP;

- Proliferacja broni masowego rażenia w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa atakami terrorystycznymi;

- Aktualny stan realizacji zadań w zakresie funkcjonowania KSWSiA, wynikający z zapisów zawartych w aktach prawnych;

-Wykorzystanie nowych technik i technologii rozpoznania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania;

- Narzędzia teleinformatyczne wspomagające proces prognozowania i wymiany informacji o skażeniach promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych;

- a także przedsięwzięcie podsumowujące 50 lat funkcjonowania Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Celem  Konferencji  jest  wymiana  i  poszerzenie  wiedzy  dotyczącej  działań podejmowanych  w zakresie ochrony przed skażeniami oraz szeroko pojęta ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne w aspekcie działań terrorystycznych.

Szczegółowy program konferencji i aktualne informacje będą zamieszczane na stronie www.coas.wp.mil.pl

Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij