Rok 2018 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz powołania Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju”.

Obrady będą miały miejsce 9 października 2018 r. w Teatrze Miejskim i  10 października  2018 r. w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Organizatorami Forum są:

- Prezydent Miasta Inowrocławia,

- Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu,

- Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

- Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,

- Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

- Zakład Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku,

- Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

- Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,

- Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

9 października podczas sesji naukowej zostaną przedstawione referaty z Zakładów /Katedr Ratownictwa Medycznego/ Katedr i Klinik Medycyny Ratunkowej, jednostek pogotowia ratunkowego, jednostek ratownictwa specjalistycznego, dotyczących kluczowych rozwiązań prawno-organizacyjnych, logistycznych, technologicznych, postępów w kształceniu i metodologii badań, a także w podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych w nagłych stanach zagrożenia życia Od pierwszej pomocy do szpitalnego oddziału ratunkowego.

 Odbędzie się również interdyscyplinarne seminarium pt. „Nowe technologie monitorowania, obrazowania i modelowania  oraz ewaluacji działań ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwie górskim, ratownictwie wodnym, ratownictwie górniczym, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa”.

10 października w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka. Odbędzie się również debata lekarzy klinicystów dotycząca wkładu poszczególnych dziedzin medycyny w rozwój medycyny ratunkowej.

Z okazji Forum zostanie wydana monografia zawierająca recenzowane artykuły, studia i materiały, a także wykaz kluczowych publikacji dotyczących dziejów ratownictwa medycznego w ostatnim stuleciu.  

Patronat honorowy nad tegorocznym Forum Ratownictwa objęli: Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia, Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan prof. dr hab. Andrzej Tretyn Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pan prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pan prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Informacje o konferencji znajdują się na www.forumrat.inowroclaw.pl.

Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij