W dniach 21-25 maja 2018 r. na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie i poligonu w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się pierwszy, spośród czterech przewidzianych w projekcie DRIVER+, test ewaluacyjny.

Test Ewaluacyjny, podczas którego zostały zademonstrowane korzyści wynikające z większego zintegrowania systemu zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej miał miejsce w dniach 21-25 maja 2018. Celem testu była ocena nowych narzędzi wspomagających zarządzanie kryzysowe w obszarze poprawy świadomości sytuacyjnej i koordynacji działań oraz łączenie i współdzielenie zasobów podczas zdarzeń transgranicznych. W teście uczestniczyło ponad sześćdziesięciu uczestników z Europy reprezentujących organy ochrony ludności, sektor zarządzania kryzysowego, dostawców nowatorskich rozwiązań technicznych, ekspertów oraz obserwatorów.

W wirtualnym środowisku przetestowano trzy nie wykorzystywane dotychczas w zarządzaniu kryzysowym narzędzia, które zostały wybrane do Testu Ewaluacyjnego DRIVER+ podczas przeprowadzonej wcześniej eksperckiej selekcji. Oprogramowanie Socrates OC (GMV) służy do tworzenia wspólnego obrazu sytuacyjnego dla służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego na poziomie europejskim. Drugie narzędzie - 3Di (Nelen & Schuurmans) pozwala symulować dynamikę powodzi w odniesieniu do ukształtowania dotkniętego nią terenu. Drone Rapid Mapping (Hexagon Safety & Infrastructure) umożliwia mapowanie zagrożonego obszaru za pomocą przetwarzanych w chmurze obliczeniowej zobrazowań z drona. Test przeprowadzono jako ćwiczenie typu „table-top”, podczas którego praktycy mogli samodzielnie ocenić korzyści wynikające z użycia nowych rozwiązań.

Scenariusz testu zakładał wyciek toksycznej substancji chemicznej o objętości 2 500 000 m3. Skażenie stanowiło zagrożenie dla pobliskich terenów zamieszkanych przez ludność cywilną, oraz niosło za sobą możliwość rozprzestrzenienia się na sąsiednie państwa. Użytkownicy końcowi uczestniczący w teście mogli zweryfikować czy wybrane narzędzia są odpowiednie i skuteczne w reagowaniu na katastrofę, w której konieczna jest koordynacja służb kilku państw. Mogli także symulować przebieg zdarzenia w celu jak najlepszego dostosowania działań do sytuacji w oparciu o zmieniającą się dynamikę powodzi. W wyniku testu przeprowadzono ocenę na ile innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalają praktykom efektywniej reagować na sytuacje kryzysowe.

Co więcej, testy na poligonie SGSP niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego pozwoliły na zaprezentowanie funkcjonalności i skuteczności oprogramowania Socrates OC, a także Drone Rapid Mapping, narzędzia generującego ortofotomapy i modele 3D obszaru dotkniętego katastrofą na podstawie zdjęć zrobionych za pomocą drona. Podczas elementu terenowego utrzymywana była stała komunikacja pomiędzy Centrum Dowodzenia, umieszczonym w terenie a Centrami Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanymi w Warszawie w budynku SGSP.

Według opinii uczestników testu, użyte narzędzia z pewnością mogą wesprzeć działania służb zarządzania kryzysowego. Tarmo Kull, oficer straży pożarnej i wykładowca na Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie powiedział: "Socrates OC pozwala nam na uzyskanie podglądu zasobów sąsiada. To także dobry znak, że sektor prywatny wspiera sektor publiczny, co stanowi wartość dodaną projektu DRIVER+”. Pierwszy Test Ewaluacyjny, podobnie jak pozostałe trzy zbliżające się testy, ma na celu rozwój opracowywanego w ramach projektu DRIVER+ Paneuropejskiego Środowiska Testowego, które będą stanowiły wirtualnie połączone obiekty i laboratoria pozwalające na przeprowadzanie oceny innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla zarządzania kryzysowego według stworzonej w projekcie metodologii.

Drugi Test Ewaluacyjny DRIVER+ odbędzie się w październiku 2018 r. w Valabre (Francja). Tematem przewodnim testu będzie wielkopowierzchniowy pożar lasu zagrażający obszarom miejskim krajów śródziemnomorskich. Luki w zarządzaniu kryzysowym, jakie zidentyfikowano podczas przygotowywania Testu to: interoperacyjność, wspólne rozumienie sytuacji oraz koordynacja działań w trakcie zdarzenia kryzysowego, jak również brak wspólnych procedur dla wsparcia międzynarodowej współpracy w gaszeniu pożarów z powietrza.

Jeśli jesteś specjalistą ds. zarządzania kryzysowego zainteresowanym oceną innowacyjności narzędzi i rozwiązań technicznych lub dostawcą rozwiązań opracowującym i wdrażającym rozwiązania dla praktyków z zakresu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, DRIVER+ z chęcią zaprosi Cię do współpracy w ramach projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.driver-project.eu/collaborate-with-us/external-cooperation-platforms/.

Więcej informacji o projekcie, jak również film nakręcony podczas Pierwszego Testu Ewaluacyjnego można znaleźć na stronie : http://www.driver-project.eu/

Autorzy: Marion Bonlieu, Rob Munro, João Dias

Projekt dofinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz demonstracji w ramach umowy o dofinansowanie nr 607798.

Poglądy i uwagi przedstawione na tych stronach są wyłącznie opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Komisja nie gwarantuje wiarygodności zawartych w nich informacji. Ani Komisja, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane tutaj treści i informacje.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij