17 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się XII edycja konferencji pt. „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?
Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji.

 Prelekcje poprowadzą:

- mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - "Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej" (wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim,

- prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej - "Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu",

- płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON - "Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych",

- mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Tematyka konferencji:

  • Systemy łączności, ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu  przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

  • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

  • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

  • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

  • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

  • Współpraca ze środkami masowego przekazu

  • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

  • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

  • Organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej

  • Aspekty prawne

Spotkanie dedykujemy przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09:30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji  z ekspertami.

* Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:

Martyna Mystkowska - Gibowicz
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
mobile: +48/786 146 013
e-mail: martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Fot.: iStock

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij