22 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Organizatorzy zapraszają do debaty z ekspertami.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Czy da się im zapobiec? Oczywiście nie jest to możliwe. Można jedynie do nich dobrze się przygotować.

Więc jak reagować w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej?
Jak usuwać ich skutki?
Jak odbudować infrastrukturę krytyczną oraz odtwarzać zniszczone zasoby?
Jak przygotować się do sytuacji kryzysowej?

Organizatorzy konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego" zapraszają do debaty z ekspertami. 

Tematyka:

 • Systemy łączności

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

 • Współpraca ze środkami masowego przekazu

 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

 • Aspekty prawne

Do udziału organizatorzy zapraszają:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego

 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej

 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli

 • specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez rejestrację w linku: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-17

Źródło i fot.: Polski Instytut Rozwoju Biznesu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij