49 nominacji do strażackich Oscarów w Ogólnopolskim Konkursie Floriany 2019! Znamy też 12 zwycięzców kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować!”

Do elitarnej grupy najlepszych i najciekawszych projektów z 256 zgłoszonych w kategoriach I-XI nominowano 49 projektów zrealizowanych przez OSP samodzielnie i wraz z partnerami. W tym gronie są zwycięzcy prestiżowych strażackich Oscarów, których poznamy na Gali Finałowej 18 maja 2019 r. W kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować” przebiegającej według odrębnych reguł, patron kategorii - Fundacja WOŚP wyłoniła już 12 zwycięzców.

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019 przeanalizowała i oceniła 256 zgłoszonych z całej Polski inicjatyw w 11 kategoriach zrealizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych samodzielnie i wraz z lokalnymi partnerami. Do tegorocznych strażackich Oscarów w kategoriach I - XI nominowała 49 projektów, w tym 3 najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wskazanych przez OSP. W tym elitarnym gronie znajdują się zwycięzcy III edycji konkursu, którym będą wręczone prestiżowe statuetki „FLORIANY 2019” w dniu 18 maja br. podczas uroczystej Gali Finałowej konkursu.

„Kapituła Konkursu Floriany już po raz trzeci stanęła przed wyzwaniem nominowania najlepszych projektów. Zadanie jest trudne, ponieważ wszystkie zgłoszone projekty są bardzo ciekawe i pokazują rzeczywiste zaangażowanie strażaków ochotników w rozwój ich gmin i społeczności. Każdy projekt należy przeanalizować pod kątem idei, realizacji założonych celów i przede wszystkim efektów. W ocenie Kapituły najważniejszym kryterium są właśnie korzyści lokalnej społeczności wynikające z realizacji danego projektu czyli w jaki sposób i w jakim stopniu dany projekt wpłynął na rozwój lokalnej społeczności, na poprawę jakości życia czy bezpieczeństwa. Najwięcej, po 8 nominacji przyznano w dwóch kategoriach: w kategorii VII „Kultura i tradycja”, do której bardzo duża liczba zgłoszeń wynika przede wszystkim z 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w kategorii VI „Sport, rekreacja i turystyka”, która odzwierciedla rolę OSP w promowaniu aktywnego stylu życia i zachęcaniu swoich społeczności do wysiłku fizycznego i dbania o zdrowie. Na trzecim miejscu pod względem liczby nominacji jest kategoria VIII „Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna”, do której zgłoszono wiele ciekawych inicjatyw potwierdzających zaangażowanie OSP w budowanie więzi między pokoleniami oraz inspirowanie młodych pokoleń do opieki nad seniorami. Warto również podkreślić coraz lepszą jakość projektów zgłaszanych do kategorii III „Ochrona środowiska i ekologia”. W tym roku Kapituła nie przyznała nominacji w kategorii IX „Innowacje oraz integracja cyfrowa”. Wszystkim uczestnikom Konkursu Floriany gratulujemy realizacji projektów, a szczególnie – nominowanym OSP, którym życzymy zwycięskich statuetek i nagród.” - powiedziała Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka” - pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pomysłodawcy i współorganizatora Konkursu „FLORIANY”. 

Najwięcej, 7 nominacji do prestiżowych strażackich Oscarów otrzymały jednostki OSP z województwa małopolskiego, 6 nominacji otrzymują OSP z Wielkopolski i po 5 – OSP z województw dolnośląskiego oraz łódzkiego.

Kategoria specjalna - Ratujemy i Uczymy Ratować

Rozstrzygnięta natomiast została kategoria specjalna Konkursu FLORIANY 2019 - "Ratujemy i Uczymy Ratować", realizowana według odrębnych reguł wraz z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, partnerem Konkursu Floriany od 2018 r. Zwycięzcy - 12 najbardziej aktywnych OSP - będą nagrodzeni przez Fundację WOŚP podczas Gali Finałowej Konkursu Floriany. Tym samym cenne nagrody ufundowane w XII kategorii przez jej patrona powędrują w tym roku do 8 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród zwycięzców kategorii specjalnej tegorocznej edycji Konkursu FLORIANY, 6 jednostek OSP zostanie wyróżnionych przez WOŚP po raz drugi, a są to OSP: Czarna Dąbrówka, Dzierżążno, Malanów, Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, Sobiałkowo oraz Warta.

Kategoria "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowana jest do OSP uczestniczących w programie edukacyjnym o tej samej nazwie prowadzonym przez Fundację WOŚP w partnerstwie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, i którego celem jest nauka dzieci udzielania pierwszej pomocy. Od początku współpracy ZOSP RP i WOŚP w ramach Programu Edukacyjnego "RUR" aż 716 jednostek OSP zgłosiło swoją gotowość do pracy z dziećmi i nauki pierwszej pomocy. Podczas ostatniego roku aż 64 jednostki OSP przystąpiły do aktywnego działania i wzięły udział w kategorii specjalnej Konkursu Floriany 2019, natomiast swoje osiągnięcia udokumentowały na 666 protokołach z przeprowadzonych zajęć.

Od 16 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. strażacy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy 26 881 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 1 745,50 godzin lekcyjnych zajęć. Wszyscy uczestnicy kategorii specjalnej Konkursu Floriany potwierdzają swoją pracą i zaangażowaniem, jak ważna jest nauka resuscytacji. Pokazują też, że w efekcie edukacji nawet przedszkolak potrafi zadzwonić na numer 998 lub 112 i skutecznie wezwać pomoc.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019 zakończy się 18 maja br. Galą Finałową, podczas której będą wręczone strażackie Oscary – statuetki FLORIANY 2019. Podczas Gali Finałowej konkursu przyznawane będą także nagrody dla najpopularniejszych strażaków ochotników, jednostek OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych wyłonionych w plebiscycie organizowanym przez Grupę Polska Press – Partnera Medialnego Florianów 2019.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania współorganizatorowi, partnerom, patronom honorowym, partnerowi medialnemu i patronom medialnym za pomoc w przeprowadzeniu tak dużego przedsięwzięcia jakim jest Ogólnopolski Konkurs FLORIANY 2019 skierowany do blisko 700 000 strażaków ochotników i ich lokalnych partnerów.

 

PROJEKTY NOMINOWANE DO FINAŁU KONKURSU FLORIANY 2019 w kategoriach I - XI

I  Infrastruktura

 • OSP Biskupice, woj. wielkopolskie, projekt „Modernizacja obiektów OSP w Biskupicach i stworzenie Centrum Małej Ojczyzny oraz Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Siemczyno, woj. zachodniopomorskie, projekt „Budowa struktury rekreacyjnej”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Woźnawieś, woj. podlaskie, projekt „Przebudowa budynku remizy strażackiej- świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Gorzędziej, woj. pomorskie, projekt „Bezpieczne dzieci - aktywny Gorzędziej”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

II Bezpieczeństwo

 • OSP Łodygowice, woj. śląskie, projekt „Za 4 minuty”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Karsin, woj. pomorskie, projekt „Pomoc przychodzi z nieba”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Szczaniec, woj. lubuskie, projekt „Bezpieczne wakacje na wsi”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Rytel, woj. pomorskie, projekt ” Zamontowanie ogólnodostępnego urządzenia AED i przeszkolenie mieszkańców w tym zakresie”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie

III Ochrona środowiska i ekologia

 • OSP Chrząstowice, woj. małopolskie, projekt „Chrząstowice - Pszczela Przystań”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Koźmin Wlkp., woj. wielkopolskie, projekt „Żyj  zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie – OSP Koźmin Wlkp. nie tylko gasi i ratuje”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Sędowice, woj. świętokrzyskie, projekt „Zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Góra Świętej Małgorzaty, woj. łódzkie, projekt „Nie Wypalaj - Nie zabijaj”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

IV Estetyka przestrzeni publicznej

 • OSP Więckowice, woj. małopolskie, projekt „Zagospodarowanie skweru przy remizie i budowa miejsca pamięci zmarłych strażaków przy figurze św. Floriana”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Królowa Wola, woj. łódzkie, projekt „Rewitalizacja terenów wokół strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i Domu Ludowego w Królowej Woli”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

V Edukacja

 • OSP GRS Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce, woj. dolnośląskie, projekt „Ogólnopolska akcja rejestracji dawców komórek macierzystych”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Niegowonice, woj. śląskie, projekt „Strażacka Szkoła Inteligencji Emocjonalnej - projekt  „GŁASKACZE” czyli nauka empatii z ogonem”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Janiszewice, woj. łódzkie, projekt „Zagrajmy w Strażopolly”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Łabowa, woj. małopolskie, projekt „Nie bądź jeleń, noś ODBLASKI!”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Serpelice, woj. mazowieckie, projekt „Mali Ratownicy – gra wielkoformatowa ucząca udzielania pierwszej pomocy”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Boruszowice – Hanusek, woj. śląskie, projekt „Pomaganie jest fajne”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie

VI Sport, rekreacja i turystyka

 • OSP Główczyce, woj. opolskie, projekt „Fire Truck Show czyli Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Poręba, woj. małopolskie, projekt „Wakacje z OSP”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP "Stołpno" Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, projekt „Strażacka przygoda z H2O”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie, projekt „Stworzenie przenośnej bazy rekreacyjno - sportowej wraz z organizacją obozów strażackich i szkoleniem opiekunów”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Wężewo, woj. mazowieckie, projekt „Spływ kajakowy "Razem ku Niepodległości...". Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Jagodzin, woj. dolnośląskie, projekt „Biesiada Wiejska Jagodzin 2018”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce, woj. mazowieckie, projekt „Niebieska Noc”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Siedleszczany, woj. podkarpackie, projekt „Dwa w jednym, czyli UKS przy OSP - Nadwiślański Marsz Nordic Walking”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

VII Kultura i tradycja

 • OSP Wieruszów, woj. łódzkie, projekt „Tradycja na scenie-pierwszy wieruszowski jarmark w niepodległej Polsce”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Mieniany, woj. lubelskie, projekt „Śpiewamy, czuwamy, reprezentujemy”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Malanów, woj. wielkopolskie, projekt „Malanów okiem historii”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Skuły, woj. mazowieckie, projekt „XX Listopadowy Złaz Niepodległościowy”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Słupca, woj. wielkopolskie, projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie"- czyli 125 lat działalności artystycznej Orkiestry Dętej OSP w Słupcy”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Kłobuczyn, woj. dolnośląskie, projekt „Świętosław Z OSP Kłobuczyn Dla Niepodległej”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Skołyszyn, woj. podkarpackie, projekt „Pamiętamy i chronimy – izba pamięci oraz kompania reprezentacyjna OSP Skołyszyn”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Więckowice, woj. podkarpackie, projekt ” Zapomniane miejsce ...”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

 • OSP Łyczanka, woj. małopolskie, projekt „Teatralne ożywienie strażnicy”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • SP Szerzyny, woj. małopolskie, projekt „Młodzi duchem w Gminie Szerzyny”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Pławnica, woj. dolnośląskie, projekt „Ze strażakami będzie wesoło i bezpiecznie”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Radziłów, woj. podlaskie, projekt „Radziłów - z kulturą na TY”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Świbno, woj. pomorskie, projekt „Sąsiedzi w Świbnie”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Komorniki, woj. łódzkie, projekt „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora-ratunkiem dla nas i innych”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Godkowo, woj. warmińsko-mazurskie, projekt „Coolturalni Słowianie, czyli strażackie działania z dawno zapomnianymi”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

IX Innowacje oraz integracja cyfrowa

Brak nominacji

X Współpraca zagraniczna

 • ZOP ZOSP RP Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, projekt „Integracja środowisk pożarniczych powiatu tomaszowskiego  i partnerskiego powiatu Freudenstadt” (Niemcy). Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami
 • OSP Lotyń, woj. wielkopolskie, projekt „Wspólne działania”. Projekt zrealizowany przez OSP samodzielnie
 • OSP Budzów, woj. dolnośląskie, projekt „Ratownictwo bez granic”. Projekt zrealizowany przez OSP z partnerami

XI Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca

OSP Chrząstowice, woj. małopolskie - Bartłomiej Żurek FHU Bartex

OSP Janków Przygodzki, woj. wielkopolskie - Pratt&Whitney

OSP Toporzysko, woj. kujawsko-pomorskie - Jacek Rutkowski Mat-Bud Sp. z. o. o.

ZWYCIĘZCY XII KATEGORII SPECJALNEJ „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ!”

 POD PATRONATEM FUNDACJI WOŚP

 • OSP Bartąg, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie – podczas 164 godzin lekcyjnych przeszkoliła 3 414 dzieci,
 • OSP Chrzanów, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, woj. małopolskie – podczas 99 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 653 dzieci,
 • OSP Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, woj. pomorskie – podczas 152 godzin lekcyjnych przeszkoliła 2 511 dzieci,
 • OSP Dzierżążno, gmina Kartuzy, powiat kartuski, woj. pomorskie – podczas 72 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 321 dzieci,
 • OSP Jaczów, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, woj. dolnośląskie – podczas 230 godzin lekcyjnych przeszkoliła 3 049 dzieci,
 • OSP Malanów, gmina Malanów, powiat turecki, woj. wielkopolskie – podczas 112 godzin lekcyjnych przeszkoliła 805 dzieci,
 • OSP Raniżów, gmina Raniżów, powiat kolbuszowski, woj. podkarpackie – podczas 54 godzin lekcyjnych przeszkoliła 404 dzieci,
 • OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, woj. mazowieckie – podczas 33,5 godziny lekcyjnej przeszkoliła 736 dzieci,
 • OSP Rossoszyca, gmina Warta, powiat sieradzki, woj. łódzkie – podczas 93 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 036 dzieci,
 • OSP Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie – podczas 62 godzin lekcyjnych przeszkoliła 966 dzieci,
 • OSP Sobiałkowo, gmina Miejska Gorka, powiat rawicki, woj. wielkopolskie – podczas 78 godzin lekcyjnych przeszkoliła 710 dzieci,
 • OSP Warta, gmina Warta, powiat sieradzki, woj. łódzkie – podczas 52 godzin lekcyjnych przeszkoliła 607 dzieci.

NOMINACJE W KAT. I – XI ORAZ WYNIKI KATEGORII SPECJALNEJ WG WOJEWÓDZTW

Województwo

Nominacje w kategoriach I - XI

Zwycięzcy kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować” - pod patronatem Fundacji WOŚP”

DOLNOŚLĄSKIE

·     OSP GRS  Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce - V Edukacja

·     OSP Jagodzin - VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP Kłobuczyn - VII Kultura i tradycja

·     OSP Pławnica - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

·     OSP Budzów - X Współpraca zagraniczna

·     OSP Jaczów gmina Jerzmanowa, powiat głogowski.

Podczas 230 godzin lekcyjnych przeszkoliła 3 049 dzieci.

·     OSP Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski.

Podczas 62 godzin lekcyjnych przeszkoliła 966 dzieci.

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

·     Jacek Rutkowski Mat-Bud Sp. z. o. o - XI Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca zgłoszony przez OSP Toporzysko

 

 

 

LUBELSKIE

·     OSP "Stołpno" Międzyrzec Podlaski – VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP Mieniany - VII Kultura i tradycja

·     ZOP ZOSP RP Tomaszów Lubelski – X Współpraca zagraniczna

 

 

LUBUSKIE

·     OSP Szczaniec - II Bezpieczeństwo

 

 

ŁÓDZKIE

·     OSP Góra Świętej Małgorzaty - III Ochrona środowiska i ekologia

·     OSP Królowa Wola - IV Estetyka przestrzeni publicznej

·     OSP Janiszewice - V Edukacja

·     OSP Wieruszów - VII Kultura i tradycja

·     OSP Komorniki - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

 

·     OSP Rossoszyca, gmina Warta, powiat sieradzki.

Podczas 93 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 036 dzieci.

·     OSP Warta, gmina Warta, powiat sieradzki.

Podczas 52 godzin lekcyjnych przeszkoliła 607 dzieci.

MAŁOPOLSKIE

·     OSP Chrząstowice - III Ochrona środowiska i ekologia

·     OSP Więckowice - IV Estetyka przestrzeni publicznej

·     OSP Łabowa - V Edukacja

·     OSP Poręba - VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP  Łyczanka - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

·     OSP Szerzyny - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

·     Bartłomiej Żurek FHU Bartex – Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca zgłoszony przez OSP Chrząstowice

·     OSP Chrzanów, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski.

Podczas 99 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 653 dzieci.

MAZOWIECKIE

·     OSP Serpelice - V Edukacja

·     OSP Wężewo - VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP w Kobyłce - VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP Skuły - VII Kultura i tradycja

·     OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.

Podczas 33,5 godziny lekcyjnej przeszkoliła 736 dzieci.

OPOLSKIE

·     OSP Główczyce – VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP Miejsce Odrzańskie – VI Sport, rekreacja i turystyka

 

 

PODKARPACKIE

·     OSP Siedleszczany - VI Sport, rekreacja i turystyka

·     OSP Skołyszyn - VII Kultura i tradycja

·     OSP Więckowice - VII Kultura i tradycja

 

·     OSP Raniżów, gmina Raniżów, powiat kolbuszowski.

Podczas 54 godzin lekcyjnych przeszkoliła 404 dzieci.

PODLASKIE

·     OSP  Woźnawieś – I Infrastruktura

·     OSP Radziłów – VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

 

 

POMORSKIE

·     OSP Gorzędziej - I –Infrastruktura

·     OSP  Karsin - II Bezpieczeństwo

·     OSP Rytel - II Bezpieczeństwo

·     OSP  Świbno - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

·     OSP Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski. Podczas 152 godzin lekcyjnych przeszkoliła 2 511 dzieci.

·     OSP Dzierżążno, gmina Kartuzy, powiat kartuski. podczas 72 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1 321 dzieci.

ŚLĄSKIE

·     OSP Łodygowice - II Bezpieczeństwo

·     OSP Niegowonice - V Edukacja

·     OSP Boruszowice – Hanusek - V Edukacja

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE

·     OSP Sędowice - III Ochrona środowiska i ekologia

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

·     OSP Godkowo - VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

·     OSP Bartąg, gmina Stawiguda, powiat olsztyński.

Podczas 164 godzin lekcyjnych przeszkoliła 3 414 dzieci.

WIELKOPOLSKIE

·     OSP  Biskupice - I Infrastruktura

·     OSP Koźmin Wlkp. - III Ochrona środowiska i ekologia

·     OSP Malanów - VII Kultura i tradycja

·     OSP Słupca - VII Kultura i tradycja

·     OSP Lotyń – X Współpraca zagraniczna

·     Pratt&Whitney - XI Najbardziej społecznie zaangażowany pracodawca zgłoszony przez OSP Janków Przygodzki

 

·     OSP Malanów, gmina Malanów, powiat turecki. Podczas 112 godzin lekcyjnych przeszkoliła 805 dzieci.

·     OSP Sobiałkowo, gmina Miejska Gorka, powiat rawicki. Podczas 78 godzin lekcyjnych przeszkoliła 710 dzieci.

ZACHODNIOPOMORSKIE

·     OSP Siemczyno - I Infrastruktura

 

 

Źródło i fot.: www.floriany.pl

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij