14-15 listopada 2019 r. w Smardzewicach odbyła się XVII edycja konferencji pt. "HAZMAT i CBRNE" (tzw. "SPAŁA"). Organizatorem konferencji była redakcja magazynu "W Akcji".

Konferencja magazynu „W Akcji” kierowana jest przede wszystkim do dowódców JRG, dowódców zmiany, dowódców sekcji, dowódców zastępów oraz strażaków specjalizujących się w ratownictwie chemicznym i CBRNE. 12 prelegentów podzieliło się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak co roku uczestnicy spotkali się, by pozyskać wiedzę dotyczącą zagrożeń powstałych wskutek użycia substancji chemicznych (C), mikroorganizmów chorobotwórczych (B), materiałów promieniotwórczych (R), ładunków jądrowych (N), a także materiałów wybuchowych (E) do celów terrorystycznych. Pojawiła się również tematyka związana z charakterystyką materiałów niebezpiecznych (HAZMAT). Głównym celem konferencji organizowanej przez naszą redakcję była wymiana cennych doświadczeń, spotkanie przedstawicieli służb ratunkowych z całej Polski, podnoszenie kwalifikacji zgromadzonych osób. Partnerami wydarzenia były firmy: 3M, ASF, Draeger, GFG, GVS, MAM, Raytech.

Sesja I

XVII Konferencję Naukowo-Szkoleniową rozpoczął bryg. Marcin Ziomek (dowódca JRG 2 Radom) przedstawiając działania PSP podczas likwidacji nielegalnych składowisk odpadów (analiza akcji z m. Borkowice). Prelegent omówił jakie techniki pomiarowe zastosowano podczas wyżej wymienionej akcji (m.in. wykorzystano termowizję, detekcję „RAD”, detekcję „EX”, detekcję „O2”, detekcję utleniaczy i nadtlenków). Prześledził rozwój działań PSP (rozpoznanie, pobór próbek, dokumentacja zdarzenia, wyniki próbek). Przybliżył także słuchaczom funkcjonowanie systemu BDO (Bank Danych o Odpadach). Liczba nielegalnych składowisk odpadów w naszym kraju ciągle rośnie i stanowi poważny problem, dlatego też należy skrupulatnie aktualizować bazy danych, kontrolować istniejące składowiska oraz zwiększyć możliwości ich wykrywania.

Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji mgra inż. Dariusza Packiego (dyrektor ds. rozwoju rynku 3M/Scott Fire&Safety), który wskazał odpowiednie Środki Ochrony Indywidualnej dróg oddechowych podczas działań w środowisku CBRN i HAZMAT. Wśród nich znalazły się środki filtrujące (np. półmaska ochronna Aviva 40, urządzenia z wymuszonym przepływem powietrza, filtry i filtropochłaniacze z serii Pro2000), środki izolujące (np. powietrzne aparaty oddechowe, butle kompozytowe), a także akcesoria (np. kamera termowizyjna Scott Sight).

Sesja II

Po przerwie kawowej mgr inż. Tomasz Pliszczyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) starał się odpowiedzieć na pytanie co powinno być tematem szkoleń dla członków zespołów ratowniczych straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia radiologicznego? W swojej prezentacji prelegent omówił m.in. schemat typowego programu szkolenia pracowników w narażeniu na promieniowanie jonizujące, a także wskazał umiejętności praktyczne, które są niezbędne przy tego typu zagrożeniach (np. posługiwanie się aparaturą pomiarową, działanie w terenie skażonym i usuwanie skażeń, poszukiwanie źródeł promieniowania). Następnie Adriana Kocot (Dräger Safety Polska) mówiła o czynnikach rakotwórczych w miejscu pracy, które są „bombą” z opóźnionym zapłonem. Trzeba pamiętać, że wiele substancji ujawnia swoje śmiercionośne działanie dopiero po latach kontaktu z nimi. Prelegentka wspomniała m.in. o półmasce jednorazowej X-plore 1900, półmasce wielokrotnego użytku X-plore 3300/3500, masce pełnotwarzowej X-plore 5500, czy aparacie powietrznym PSS 4000.

Ostatnim prelegentem w tej sesji był dr n. med. Arkadiusz Trzos (Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum). Jego pierwsza prezentacja dotyczyła medycznych skutków napromieniowania: skutków biologicznych (bezpośrednie uszkodzenie komórek, uszkodzenie łańcucha DNA, blokada enzymów wewnątrz komórkowych), deterministycznych (ostrych i przewlekłych) oraz stochastycznych. Z kolei druga dotyczyła zarządzania pomocą medyczną w zdarzeniach radiacyjnych. Prelegent podkreślał m.in., że różnorodność zdarzeń radiacyjnych wymaga elastycznego podejścia, a ścisła współpraca pomiędzy KSRG a PRM jest niezbędna na wczesnym etapie działania.

Sesja III

Po przerwie, o śmiertelnie groźnym braku świadomości, czyli codziennych truciznach strażaków mówił mgr inż. poż. Szymon Kokot-Góra (cfbt.pl). Starszy oficer PSP podkreślił, że każdy strażak oprócz urazów, ekspozycji, stresu jest również narażony na choroby nowotworowe. Obecnie w dymie są m.in. tlenek węgla, cyjanowodór, amoniak, chlorowodór, niespalone węglowodory. Substancje szkodliwe, z jakimi spotykają się strażacy podczas działań przedostają się nie tylko do wewnątrz organizmu, ale i również osiadają na ubraniu, rękawicach, hełmie, kominiarce, sprzęcie ratowniczym. Jeżeli nie zostaną one usunięte będą źródłem ekspozycji na kancerogeny nawet długo po działaniach. W związku z tym twórca cfbt.pl zaakcentował, by pracodawca dbał o wyznaczanie brudnych i czystych stref, czyścił profesjonalnie sprzęt, sumiennie podchodził do odciągów spalin. Z kolei bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz (Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej) poruszył temat zagrożeń podczas zdarzeń z cieczami kriogenicznymi (azot, tlen, hel, metan), ze szczególnym uwzględnieniem LNG. Pan Salamonowicz przedstawił scenariusze awaryjne i postępowanie ratownicze. Zwieńczeniem pierwszego dnia było tradycyjne strażackie ognisko.

Sesja IV 

W drugim dniu konferencji sesje otworzył mgr Szymon Domański (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) opowiadając o pomiarach skażeń promieniotwórczych, aparaturze do pomiarów skażeń powierzchni, podkreślając, że pomiar skażeń jest jednym z trudniejszych pomiarów wykonywanych w dozymetrii. W drugiej kolejności wystąpił Grzegorz Bryszewski (ASF). Jego prezentacja dotyczyła zabezpieczeń osobistych wobec zagrożeń CBRN. Prelegent omówił m.in. zastosowanie ubrań gazoszczelne GTK, antystatycznych butów ochrony chemicznej ze zintegrowanym, stalowym podnoskiem, czy gazoszczelnej torby/pojemnika przystosowanej/ego do transportowania chemicznie skażonych szczątków po wypadku CBRN. Sesję zakończył referat pt. „Race morskie jako narzędzia do wywoływania pożarów” wygłoszony przez Tomasza Goleniowskiego (EOD TECH). Przygotował on prelekcje we współpracy z st. kpt. Radosławem Wójcikiem (KW PSP Katowice).

Sesja V

Po przerwie kawowej Paweł Kluska (GVS) opowiedział o innowacyjnych ochronach dróg oddechowych. Zaznaczył, że pyły i dymy są szczególnie niebezpieczne, a ich wdychanie może powodować choroby płuc, nowotwory, astmę, pylicę, krzemicę. Przedstawiciel firmy GVS przybliżył działanie filtrów klasy HESPA, a także zaprezentował takie produkty jak: maskę Elipse® Integra, Elipse® z niskoprofilowymi pochłaniaczami gazów oraz Elipse® z pochłaniaczami gazów wysokiej wydajności. Ostatni prelegent – mł. asp. inż. Adam Dudek (JRG 1 Tarnów) omówił innowacyjne metody szkoleniowe na przykładzie procedury pobierania próbek Pre-Sampling, angażując przy tym uczestników siedzących na widowni.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij