MSWiA jest przeciwne takiej inicjatywie, gdyż uważa, że obecny próg wiekowy jest właściwy. Odmiennego jednak zdania jest poseł Filip Kaczyński, który swoją zmianę zaproponował w interpelacji.

Obecnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat. Muszą oni posiadać też aktualne badania lekarskie dopuszczające do takich działań oraz odbyć szkolenie pożarnicze. Poseł w interpelacji poprosił o zmianę górnego limitu wieku z 65 na 70 lat.

Jak tłumaczy, robi to na wyraźną prośbę strażaków, którym w trakcie godzin pracy trudno jest zebrać kompletną załogę, by wyjechać do akcji. Obecnie ochotnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do takich działań oraz odbyć szkolenie pożarnicze. Propozycją posła Kaczyńskiego zakłada, że "tacy strażacy (powyżej 65. roku życia ) mogliby być jedynie kierowcami i dowódcami akcji ratowniczo-gaśniczej".

Jak tłumaczy wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, granice wiekowe są ustalane i dostosowywane do poziomu wydolności organizmu, sprawności psychomotorycznej oraz uwzględnia ryzyko związane z potencjalnym niedostosowaniem możliwości psychofizycznych osób po 65 roku życia do wymagań i obciążeń uwarunkowanych specyfiką działań ratowniczych.

Tak więc zwiększenie granicy wieku doprowadziłoby do zwiększenia ryzyka związanego z osłabieniem potencjału ratowniczego zastępu.

Żródło: www.infosecurity24.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij