Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący wprowadzenia do użytkowania w jednostkach straży pożarnych używanych wozów strażackich.

Od 1 października jednostki straży pożarnej będą mogły sprowadzać z zagranicy używane samochody ratowniczo–gaśnicze, ale nie starsze niż 30 lat, używane przez co najmniej pięć lat w krajach Unii Europejskiej, Turcji i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, licząc od daty pierwsze rejestracji poza granicami Polski.

Z pojazdu będzie można korzystać po wydaniu opinii przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Jednak do wydania takiej opini potrzebne są przepisy. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia, który określa m.in. tryb wydania opinii, wymagania techniczno-użytkowe, wymagane dokumenty, czynności przy wydawaniu, kontroli albo cofaniu opinii i sposobu ustalania wysokości opłaty.

Opinia ma być wydawana na wniosek właściciela, nabywcy lub użytkownika pojazdu w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia czynności wykonywanych podczas opiniowania. Do tego ma byc dołączony szerego dokumentacji. Za jej wydanie pobierana będzie opłata w wysokości nie przekraczającej 10 tys. złotych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 października.

Źródło: www.remiza.com.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij