Nowy program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Plan nauczania podstawowego obejmuje 112 godzin zajęć teoretycznych i 168 godzin zajęć praktycznych. Z kolei plan nauczania dla bloku zasadniczego to 74 godziny zajęć teoretycznych i 142 godziny zajęć praktycznych.

Główne założenia programu:

  1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzi Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS) i koordynuje kolejność kierowania kandydatów na szkolenie.
  2. W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu 90 dni od przyjęcia do służby do skierowania na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, dopuszcza się realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP.
  3. Całkowity czas szkolenia zamyka się 70 dniach szkoleniowych, co daje 14 tygodni.
  4. Szkolenie składa się z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu, która jest realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych.
  5. Dopuszczono realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne, a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty.
  6. W trakcie szkolenia strażacy przechodzą także szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata.
  7. Umożliwiono kontynuowanie szkolenia w terminie późniejszym strażakom, którzy byli zmuszeni je przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki.
  8. Na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem kpp i LPR w części teoretycznej.
  9. Dopuszczono zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia.

Najbliższe szkolenia rozpoczną się 14.12.2020 r. i będą prowadzone w systemie kształcenia na odległość. W przyszłym roku, część praktyczna będzie realizowana już w formie stacjonarnej.

Więcje informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/zatwierdzony-program-szkolenia-podstawowego-w-zawodzie-strazak- 

 

Źródło: www.gov.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij