Jak wyglądają i czy w ogóle są możliwe szkolenia w czasie trwania obostrzeń? Kiedy zakaz organizacji imprez nie obowiązuje?

W kwestii szkoleń obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (przypomnijmy, że obostrzenia zostały wydłużone do 18 kwietnia 2021)  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tym samym zakazu imprez, spotkań i zebrań nie stosuje się do:

  • szkoleń, kursów testów, kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych, w tym tych dotyczących Państwowej Straży Pożarnej;
  • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy- tutaj nie wskazano innych szkoleń oprócz KPP, wynikających z potrzeb szkoleniowych i doskonalenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jeżeli chodzi o „recertyfikację KPP” to zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 16 października 2020 r. to ważność w okresie od 60 dni od dnia odwołania stanów wyjątkowego lub epidemii zachowują:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
  • zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Źródło:www.strazacki.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij