We wtorek, 14 czerwca br. wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik przedstawili szczegóły projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Podczas konferencji, minister Mariusz Kamiński przypomniał, że nowe procedury powstały w oparciu o doświadczenia kryzysowe związane z pandemią, przybyciem uchodźców z Ukrainy czy zagrożeniami związanymi z sytuacjami atmosferycznymi, takimi jak pożary, huragany i powodzie.

Poinformował również, że projekt ustawy był dyskutowany na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Zgodnie z nowymi procedurami, zostały wyszczególnione konkretne punkty:

Karetka w każdej gminie

- wzmocnienie systemu powiadamiania ratunkowego,

- budowa Krajowego Systemu Ratowniczego – KSR,

- budowa kompetencji ratowniczych w Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Obrona cywilna

- ochrona ludności stanie się obroną cywilną z chwilą ogłoszenia stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej i w czasie wojny,

- za organizację obrony cywilnej odpowiadać będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych jako Szef Ochrony Cywilnej Kraju

Fundusz Ochrony Ludności

- powiązanie wysokości finansowania zadań z zakresu ochrony ludności z PKB,

- szybkie finansowanie zasiłków klęskowych oraz odbudowy zniszczonych lokali i budynków mieszkalnych.

Wprowadzenie stanów gotowości państwa

- stan pogotowia,

- stan zagrożenia,

- stan klęski żywiołowej.

Uproszczenie ustawodawstwa

- obszar zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz działań pomocowych dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej w jednym akcie prawnym.

źródło: gov.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / FB

 

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij