Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmiany nazwy SGSP. Placówka ma stać się Akademią Pożarniczą.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma po 40 latach zmienić nazwę. Resort chce, żeby placówka stała się Akademią Pożarniczą. Projekt ustawy zakładający tę zmianę trafił już do konsultacji.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Zmieni się również nazwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – na Akademię Policji.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że: Nazwa „Akademia Pożarnicza” będzie w sposób jednoznaczny identyfikować Uczelnię, wskazując na charakter jej działalności, uwzględniając jednocześnie powyżej wskazane rozwiązania normatywne. Zmiana nazwy podkreśli ponadto profil jej działalności, przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub inżyniera pożarnictwa albo magistra lub magistra inżyniera pożarnictwa oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze w dyscyplinie należącej do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Ponadto, projektowana zmiana nazwy jest zgodna z założeniami Uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. Uczelnia planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o kierunki studiów umożliwiające uzyskanie nowych kompetencji, kładąc jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Planowane jest rozpoczęcie kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Proponowana zmiana nazwy SGSP stanowi także jeden z punktów programu obchodów 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: remiza.pl

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij