Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak, podpisał porozumienie o współdziałaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Przedstawicielem LPR był Dyrektor prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski.

Porozumienie dotyczy „prowadzenia wspólnych przedsięwzięć z zakresu organizacji działań ratowniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i zakłada dbanie o wspólny cel, czyli „zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w trakcie prowadzenia działań ratowniczych”.

Współpraca obu służb ma się opierać m.in. na używaniu będących w dyspozycji stron sił i środków (SIS) podczas działań ratowniczych, wymianie doświadczeń w zakresie ratownictwa oraz w innych dziedzinach z zakresu ochrony ludności, bieżącej wymianie informacji oraz szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach.

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij