Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę z 26 stycznia b.r.

Świadczenia będą przysługiwać funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbom Kontrwywiadu Wojskowego, Służbom Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biurau Antykorupcyjnemu, Służbom Więziennym, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbom Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz żołnierzom zawodowym.

Wymienieni funkcjonariusze otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby, gdzie wyokość owego świadczenia będzie wynosiła 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Za każdy rozpoczęty rok będzie zwiększane o kwotę 1%, jednak nie więcej niż do 15% po 25 latach służby.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej, świadczenie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Więcej informacji na temat świadczeń tutaj.

Źródło: gov.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij