Będą zmiany w ustawie o OSP. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, który doprecyzowuje kilka ważnych kwestii.

Projekt nowelizacji ustawy o OSP zakłada kilka istotnych aktualizacji.

1. Określono, że strażacy ratownicy OSP, którzy pełnią funkcję kierowcy, po ukończeniu 65 lat mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

2. Doprecyzowano definicję ustawową „kandydata na strażaka ratownika OSP”. Zgodnie z zapisami, kandydatem na strażaka ratownika OSP jest

- strażak OSP, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, będący uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych lub
- strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych jest uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

3. Ustalono, że kandydaci na strażaka ratownika OSP mogą otrzymywać ekwiwalent pieniężny, co ma spowodować zwiększenie liczby osób zainteresowanych działaniem w OSP. W nowelizacji znalazł się również zapis o sposobach dotyczących naliczania ekwiwalentu finansowego. Ekwiwalent ma naliczać się za każdą rozpoczętą godzinę, rozpoczynając od zgłoszenia wyjazdu lub gotowości do wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

Projekt nowelizacji zakłada również m.in. doprecyzowanie zasad wydawania świadczenia ratowniczego, zrównanie kwestii dotyczących jednorazowego odszkodowania w przypadku strażaków ratowników OSP i strażaków PSP oraz umożliwienie osobom pomiędzy 16 a 18 rokiem życia przystapienia do kursu KPP.

Źródło: Prawo.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij