Kategoria: 2018 WYDANIE KATALOGOWE

Przedstawiamy najnowsze zestawienie producentów i dystrybutorów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia strażackiego.

Kategoria: 2020 WYDANIE KATALOGOWE

Przedstawiamy najnowsze zestawienie producentów i dystrybutorów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia strażackiego.

Kategoria: 2021 WYDANIE KATALOGOWE

Przedstawiamy najnowsze zestawienie producentów i dystrybutorów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia strażackiego.

Kategoria: Harmonogram Wydawniczy

Harmonogram Wydawniczy - Magazyn W Akcji
WAK.pdf

Harmonogram Wydawniczy - Magazyn W Akcji

Kategoria: WYDANIE KATALOGOWE

Przedstawiamy zestawienie producentów i dystrybutorów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia strażackiego.

Kategoria: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale "Szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne w transporcie lądowym" 15-16.10.2015

Kategoria: XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale

Kategoria: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w SPALE

Konferencja odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Smardzewicach k. Spały. Konferencja dotyczyła tematu CBRNE. Prezentacje prelegentów - DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW

Kategoria: XIX edycja konferencji naukowo-szkoleniowej w Spale

Konferencja odbyła się w dniach 28-29.04.2022r. w Smardzewicach k.Spały.

Chemiczne samobójstwo- pierwsza pomoc w zagrożeniach CBRNE

Współczesne zagrożenia radiologiczne

Czynniki biologiczne w akcie bioterroryzmu

Nowoczesne formy realizacji ratownictwa medycznego w PSP w zakresie CBRNE

Prelekcja firmy Greenpol

Ewakuacja poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej

Prezentacja programu komputerowego „RescueTimer” wspomagający oficera bezpieczeństwa w monitorowaniu czasu pracy ratowników pracujących w strefie I podczas działań SGRChem-eko

MAN TGE – więcej niż auto dostawcze

Ochrona przed elektrycznością statyczną poczas działań z zakresu ratownictwa chem - ekol

Kategoria: XVIII edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale

XVIII edycja Konferencji w Spale: "Pożary wewnętrzne, HAZMAT i CBRNE".

Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii. Nadążając za cywilizacją.

Jak dbasz o czystość powietrza którym oddychasz? Jakość powietrza w JRG i jego wpływ na zdrowie strażaka

Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego CBRNEmed jako odpowiedź na współczesne zagrożenia CBRNE/HAZMAT.

Czy leci z nami DOWÓDCA..? Rzecz o podejmowaniu decyzji.

Zdalna detekcja skażeń przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych

Szybki pomiar i identyfikacja niebezpiecznych związków chemicznych przy użyciu przenośnego analizatora FTIR

FAST-ACT- skuteczna dekontaminacja i neutralizacja niebezpiecznych materiałów chemicznych

Skuteczność dekontaminacji wstępnej.

Poszkodowany wyciągnięty z pożaru. KPP, a może coś więcej?

Nowości Dräger dla Straży Pożarnej.

Pojazdy dostawcze MAN TGE.

Analiza działań gaśniczych budynku magazynowego i zamieszkania zbiorowego pod kątem wykorzystania mierników wielogazowych- przekłamania wskazań, czułość skrośna, interpretacja wyników.

Zasady ochrony radiologicznej podczas akcji ratowniczej w pracowni stosującej źródła promieniowania jonizującego.

"Walki żywiołów"

Kategoria: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT i CBRNE - SPAŁA

Konferencja odbyła się w dniach 14-15 listopada 2019 r.

Race morskie jako narzędzia do wywoływania pożarów

Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy problem BHP

Działania PSP podczas likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Analiza akcji z m. Borkowice

Pomiary skażeń promieniotwórczych – aparatura do pomiarów skażeń powierzchni

Sprzątanie „po akcji” - innowacyjna ochrona dróg oddechowych

Zagrożenia podczas zdarzeń z cieczami kriogenicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem LNG scenariusze awaryjne i postępowanie ratownicze

Co powinno być tematem szkoleń dla członków zespołów ratowniczych straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia radiologicznego?

Medyczne skutki napromieniowania

Zarządzanie pomocą medyczną w zdarzeniach radiacyjnych

ŚOI ochrona dróg oddechowych podczas działań w środowisku CBRN i HAZMAT

Śmiertelnie groźny brak świadomości, czyli codzienne trucizny strażaków

Innowacyjne metody szkoleniowe na przykładzie procedury pobierania próbek Pre Sampling

Kategoria: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT i CBRNE w Spale

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 listopada 2018 r.

Kategoria: XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT i CBRNE w Spale

Konferencja odbywa się w dniach 16-17 listopada 2017 r.

Kategoria: XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA W SPALE

Materiały dla uczestników z XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale.

Wpływ konstrukcji pojazdów na obrażenia osób poszkodowanych i działania służb ratowniczych

Dobór technik uzyskiwania dostępu oraz nadawanie kierunków ewakuacji osób poszkodowanych na podstawie priorytetów akcji ratownictwa drogowego

Innowacje w ochronie przeciwpożarowej - wybrane projekty zrealizowane na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Elektroniczny nadzór nad pracą ratownika w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w strefie bezpośrednich działań ratowniczych

System FireGround – nowoczesna telemetria ratownika podstawą jego bezpieczeństwa

Dekontaminacja odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej i osprzętu - rekomendacje dotyczące budowy i wyposażenia miejsc dekontaminacji w jednostkach straży pożarnej

MAN TGE - rozwiązania dla straży pożarnej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij