Zabezpieczenia przeciwpożarowe 2012
Zabezpieczenia przeciwpożarowe 2012

Temat zabezpieczeń przeciwpożarowych poruszamy w wydaniu specjalnym już od wielu lat. Stworzyliśmy dla Państwa forum wymiany informacji nie tylko w zakresie zaawansowanych systemów przeciwpożarowych, ale również podstawowego sprzętu gaśniczego. Zabezpieczenia przeciwpożarowe to zarówno zapobieganie, jak i bezpieczne zwalczanie pożaru. Dlatego prezentujemy w jednym miejscu wysokiej klasy produkty – od gaśnic, instalacji tryskaczowych po systemy sygnalizacji, oddymiania i zabezpieczeń ogniochronnych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Udział Państwowej Straży Pożarnej w ochronie zabytków

Aktywność Państwowej Straży Pożarnej nie ogranicza się do prowadzenia działań ratowniczych. Jedną z niszowych działalności PSP jest ochrona zabytków, a dokładnie działania edukacyjno-profi laktyczno-analityczne, których efektem jest ograniczenie liczby zagrożeń, które mogą dotknąć zabytki, a przede wszystkim profesjonalne przygotowanie strażaków PSP oraz ratowników z innych służb do prowadzenia działań ratowniczych na tego typu obiektach.

Badania metalografi czne stopień zwarciowych

W problematyce ustalania przyczyn pożarów ważne miejsce zajmują pożary powstałe w instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Zjawiska zachodzące podczas eksploatacji tych instalacji i urządzeń, którym towarzyszy wydzielanie ciepła, są nierzadko przyczyną zainicjowania spalania, a w konsekwencji pożaru.

Profi laktyka pożarowa w parkach sprzętu technicznego

Artykuł prezentuje zagadnienia z zakresu problematyki związanej z wymaganiami przeciwpożarowymi w parku sprzętu technicznego, wskazując na konieczność pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu profilaktyki pożarowej.

Analiza możliwości zastosowania pianek mineralno-cementowych podczas akcji gaszenia fosforu białego

Gaszenie pożarów fosforu białego jest wyjątkowo niebezpieczne i wymaga specjalnych zabezpieczeń i odpowiedniego przygotowania. Bardzo skutecznym środkiem wspomagającym akcję mogą być pianki mineralno-cementowe.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij